Kế hoạch Tổ chức Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THCS Tân Khánh ( File đính kèm)

Tháng Năm 18, 2019 9:22 chiều

KH1- 60
KH3 - 60 KH5 -60 KH6 - 60 KH7 -60 KH8 -60

 


KH 9 - 60

KH 10- 60KH 11- 60