Giới thiệu

Trường THCS Tân Khánh thuộc xã Tân Khánh – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định. Trường được thành lập từ năm 1959, là trường cấp 2 được thành lập sớm thứ 3 của huyện Vụ Bản. Trải qua 57 năm xây dựng và phát triển, tính đến nay đã có hàng vạn học sinh trưởng thành từ mái trường thân yêu này. Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển của ngành Giáo dục – Đào tạo, trường đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng và vẻ vang của mình. Để xứng đáng với truyền thống hiếu học của mảnh đất ” Thiên Bản lục kỳ|”: Tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đang từng bước nỗ lực với công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn vào năm 2018.

DSC_0464

Các thầy cô giáo nghỉ hưu và  cán bộ giáo viên, nhân viên của trường ngày 5/9/2014