MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC BÀI THƠ LÀM THEO THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH

                                            THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM             THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1-Tên đề tài:     “Một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy các bài thơ làm theo thể thơ Đường luật trong chương trình Ngữ văn 8” 2-Lĩnh…