KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 – 2021

   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VỤ BẢNTRƯỜNG THCS XÃ TÂN KHÁNH Số:   /KH-THCSTK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc  Tân Khánh, ngày  15 tháng  9  năm 2020  PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢNTRƯỜNG THCS…

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 2016 -2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số 15 /KHCL- THCS                                                                                  Tân Khánh, ngày 15  tháng 8  năm 2016.   KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG…

Thông báo kế hoạch nhận học sinh hè 2015

Tất cả học sinh xin vào học phải đăng ký học hè để làm quen với nề nếp của nhà trường, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Sau khóa hè, nếu học sinh có tiến bộ, thích nghi với sinh…

Thông báo quy định về đồng phục năm học 2014 -2015

I. Quy định chung: A. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH: 1. Đối với nữ sinh: • Ngày thứ Hai và các buổi lễ: mặc đồng phục áo dài trắng theo đúng mẫu qui định. • Các ngày học còn lại: Áo sơ mi trắng vạt ngang,…